ព័ត៌មានជាតិ

ដំណឹង​ល្អ! រាជរដ្ឋាភិបាលថៃបានសម្រេចអនុញ្ញាត ឱ្យអ្នកដំណើរដែលទទួលថ្នាំបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ពេញលេញ


#ដំណឹង​ល្អ! រាជរដ្ឋាភិបាលថៃបានសម្រេចអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដំណើរដែលទទួលថ្នាំបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ពេញលេញ មកពីប្រទេសដែលមានហានិភ័យទាបចំនួន ៤៦ ក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសថៃដោយគ្មានការ ធ្វើចត្តាឡីស័ក នៅពេលប្រទេសថៃបើកដំណើរការឡើងវិញ ចាប់ពីនៅថ្ងៃទី ១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១។
ប្រភព: ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃ

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង