ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ចិនបានដាក់គុកមនុស្ស ២០ នាក់ពីបទពុករលួយពាក់ព័ន្ធ នឹងការដួលរលំអគារធ្វើចត្តាឡីស័ក


- ចិនបានដាក់គុកមនុស្ស ២០ នាក់ពីបទពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងការដួលរលំអគារធ្វើចត្តាឡីស័ក ដ៏គួរឱ្យភ័យខ្លាចមួយកាលពីឆ្នាំមុន ដែលបានបណ្តាលឲ្យមហាជនមាន ការខឹងសម្បារតាម internet យ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារ។

ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង