ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

នុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក លោកស្រី Kamala Harris បានទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ដូសទី២


ស.រ.អា ៖ អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក លោកស្រី Kamala Harris បានទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ដូសទី២ របស់ក្រុមហ៊ុន Moderna Inc កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅឯវិទ្យាស្ថានសុខភាពជាតិក្បែរទីក្រុង Washington ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង