ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី Ismail Sabri Yaakob បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា


- ម៉ាឡេស៊ី៖ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី Ismail Sabri Yaakob បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ី នឹងអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើដំណើរ តាមអាកាសក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី ១១ ខែតុលា បន្ទាប់ពីមនុស្សពេញវ័យជាង ៩០ ភាគរយនៅទូទាំងប្រទេសបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ១៩។

ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង