ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ថៃបានរាយការណ៍អំពីករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ៩៥៩ នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារ


ថៃបានរាយការណ៍អំពីករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ៩៥៩ នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារ បន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរថៃបានបង្កើនការធ្វើ តេស្តរកមេរោគ នៅលើទីតាំងផ្ទុះករណីមេរោគខ្លាំង នាពេលថ្មីៗនេះ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង