ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មន្រ្តីទីក្រុង Los Angeles បានបង្ហាញសញ្ញាថា ពួកគេនឹងបោះឆ្នោត នៅសប្តាហ៍ក្រោយ


- ស.រ.អា៖ មន្រ្តីទីក្រុង Los Angeles បានបង្ហាញសញ្ញាថា ពួកគេនឹងបោះឆ្នោត នៅសប្តាហ៍ក្រោយ ដើម្បីហាមឃាត់មនុស្សដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង មិនឲ្យចូលទៅក្នុងហាង ឬទីតាំងប្រកបអាជីវកម្មភាគច្រើន នៅក្នុងទីក្រុងធំទី ២ របស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក ដែលជាចំណាត់ការបង្ក្រាបដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតរបស់ប្រទេស រហូតមកដល់ពេលនេះជុំវិញមេរោគរីករាលដាល នៃជំងឺកូវីដ១៩ ។

ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង