ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ឥណ្ឌូនេស៊ីបានរាយការណ៍មានអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ ១៩ ជាង១ លាននាក់ កាលពីថ្ងៃអង្គារ


ឥណ្ឌូនេស៊ី ៖ ឥណ្ឌូនេស៊ីបានរាយការណ៍មានអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ ១៩ ជាង១ លាននាក់ កាលពីថ្ងៃអង្គារ ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ ដ៏គួរឱ្យរន្ធត់មួយ សម្រាប់ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះដែលបានតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ១៩ ចាប់តាំងពីខែ មីនាឆ្នាំមុនមកម្លេះ ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង