ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ខណៈការចោទប្រកាន់កាន់តែខ្លាំងឡើងៗ ថាបេឡារុស កំពុងប្រើជនចំណាកស្រុក


- ខណៈការចោទប្រកាន់កាន់តែខ្លាំងឡើងៗ ថាបេឡារុស កំពុងប្រើជនចំណាកស្រុក ជាឧបករណ៍ដើម្បីធ្វើឱ្យអស្ថិរភាពសហភាពអឺរ៉ុប សាខាប្រតិបត្តិរបស់ប្លុកសហគមន៍អឺរ៉ុប បានស្នើកាលពីថ្ងៃពុធ ឲ្យរឹតបន្តឹងទិដ្ឋាការលើសមាជិករបស់លោកប្រធានាធិបតី អាឡិចសាន់ឌឺ លូកាឆេនកូ។

ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង