ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ទូរទស្សន៍ជប៉ុន NHK បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃចន្ទថា


-ជប៉ុន៖ ទូរទស្សន៍ជប៉ុន NHK បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃចន្ទថាប្រទេសជប៉ុន គ្រោងនឹងដកស្ថានភាពគ្រោះអាសន្ននៃមេរោគកូវីដ១៩ របស់ខ្លួននៅគ្រប់តំបន់ទាំងអស់ ជុំវិញខេត្តចំនួន ១៩ នៅចុងខែកញ្ញានេះ។

ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង