ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ការិយាល័យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ


- អ៊ីតាលី៖ ការិយាល័យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីអ៉ីតាលី Giuseppe Conte នឹងលាលែងពីតំណែង នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះ ដោយបានបង្កើនភាពវឹក វរនយោបាយ នៅក្នុងប្រទេស នៅស្របពេលដែលអ៊ីតាលី កំពុងប្រឈមទប់ទល់នឹងជំងឺ Covid-19 ។ ប្រភព CNN

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង