ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

យោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងស្ថានភាពកូវីដ១៩ (CCSA) បានឲ្យដឹងថា


- ថៃ៖ យោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងស្ថានភាពកូវីដ១៩ (CCSA) បានឲ្យដឹងថា ថៃកំពុងរៀបចំកាត់បន្ថយរយៈពេលធ្វើចាត្តាឡីស័ករបស់ខ្លួន សម្រាប់អ្នកទេសចរអន្តរជាតិណាដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញ និងក្នុងពេលបើកដំណើរការប្រទេសនេះឡើងវិញជា ៤ ដំណាក់កាល ដោយចាប់ផ្តើមពីខែតុលានេះ។

ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង