ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សេតវិមានបាននិយាយឲ្យដឹងថា លោកប្រធានាធិបតី អាម៉េរិក ចូ បៃដិន នឹងចាក់វ៉ាក់សាំងជំនួយការពារជំងឺកូវីដ១៩ ឬវ៉ាក់សាំងដូសទី៣


- ស.រ.អា៖ សេតវិមានបាននិយាយឲ្យដឹងថា លោកប្រធានាធិបតីអាម៉េរិក ចូ បៃដិន នឹងចាក់វ៉ាក់សាំងជំនួយការពារជំងឺកូវីដ១៩ ឬវ៉ាក់សាំងដូសទី៣ របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer នៅថ្ងៃនេះ ប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរបស់លោក បានបើកភ្លើងខៀវ ឲ្យផ្តល់វ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ-១៩ ដូសទី៣ នេះដល់ប្រជាជនរបស់ខ្លួន។

ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង