ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប សម្រេចបន្តកំណត់ជា "តំបន់ក្រហម" ក្នុងភូមិសាស្ត្រ ភូមិដូនទាវ ឃុំរលួស និងភូមិតាប្រាក់ ឃុំមានជ័យ ស្រុកប្រាសាទបាគង ខេត្តសៀមរាប


រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប សម្រេចបន្តកំណត់ជា "តំបន់ក្រហម" ក្នុងភូមិសាស្ត្រ ភូមិដូនទាវ ឃុំរលួស និងភូមិតាប្រាក់ ឃុំមានជ័យ ស្រុកប្រាសាទបាគង ខេត្តសៀមរាប ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនជំងឺកូវីដ-១៩ ជាបណ្តោះអាសន្ន រយៈពេល ១(មួយ)សប្តាហ៍ រហូតដល់ថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង