ព័ត៌មានជាតិ

ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ប្រធានគណៈកម្មការទី៧ នៃរដ្ឋសភា និងជាប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការធ្វើសេចក្តីព្រាងសេចក្តីប្រកាស​ASEP-11 បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដោយផ្ទាល់ និងតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ Zoom


ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ប្រធានគណៈកម្មការទី៧ នៃរដ្ឋសភា និងជាប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការធ្វើសេចក្តីព្រាងសេចក្តីប្រកាស​ASEP-11 បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដោយផ្ទាល់ និងតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ Zoom នារសៀលថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ នៅវិមានរដ្ឋសភា ដោយមានរបៀបវារៈចំនួន៣ ៖ ទី១.បទបង្ហាញសេចក្តីព្រាងសេចក្តីប្រកាស ASEP-11 (Zero Draft) ទី២.ពិនិត្យនិងពិភាក្សាសេចក្តីព្រាងសេចក្តីប្រកាស ទី៣.ទិសដៅការងារបន្ត និងបញ្ហាផ្សេងៗ។
រូបភាព: រដ្ឋសភា

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង