ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោក Chris Whitty ប្រធានផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្ររបស់ ប្រទេសអង់គ្លេស បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថា


- លោក Chris Whitty ប្រធានផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអង់គ្លេស បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថា បច្ចុប្បន្នការឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ដល់ក្មេងអាយុពី ១២ ទៅ ១៥ ឆ្នាំមានអត្រាខ្ពស់ ហើយថាកុមារស្ទើរតែទាំងអស់ ដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងអាចឆ្លងគ្រប់ពេល។

ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង