ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានាធិបតីចិន លោក ស៊ីជីនពីង បានអំពាវនាវឱ្យមានការសាមគ្គីឡើងវិញ


ចិន ៖ ប្រធានាធិបតីចិន លោក ស៊ីជីនពីង បានអំពាវនាវឱ្យមានការសាមគ្គីឡើងវិញ រវាងបណ្តាមេដឹកនាំពិភពលោកដើម្បី ធ្វើការរួមគ្នា ធ្វើឱ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកវិលត្រឡប់ទៅរកភាពល្អប្រសើរវិញ ។ នេះជាសុន្ទរកថាលើកដំបូងរបស់លោក ចាប់តាំង ពីសមភាគីអាមេរិក លោក Joe Biden បានឡើងកាន់អំណាច ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង