ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កំអែលភ្នំភ្លើងដែលហូរចេញពីការផ្ទុះភ្នំភ្លើងលើកដំបូងនៅកោះ Canary នៃប្រទេសអេស្ប៉ាញ


- អេស្ប៉ាញ៖ កំអែលភ្នំភ្លើងដែលហូរចេញពីការផ្ទុះភ្នំភ្លើងលើកដំបូងនៅកោះ Canary នៃប្រទេសអេស្ប៉ាញ ដែលមិនធ្លាប់កើតមានក្នុងរយៈពេល ៥០ ឆ្នាំមកនេះ បានបង្ខំឱ្យមានការជម្លៀសមនុស្សជាង ៥ ៥០០ នាក់ និងបានបំផ្លាញផ្ទះយ៉ាងហោចណាស់ជាង ១០០ ខ្នង។

ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង