ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អ្នកប្រដាល់ Manny Pacquiao បាននិយាយកាលពី ថ្ងៃអាទិត្យថា


- ហ្វីលីពីន៖ អ្នកប្រដាល់ Manny Pacquiao បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា លោកនឹងឈរ ឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន នៅឆ្នាំក្រោយ បន្ទាប់ពីបានប្រកាសប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាល និងទំនាក់ទំនងដ៏កក់ក្ដៅរបស់លោកប្រធានាធិបតី Rodrigo Duterte ជាមួយប្រទេសចិន។

ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង