ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សេតវិមានបានឲ្យដឹងថា ប្រធានាធិបតី សហរដ្ឋអាមេរិក លោក Joe Biden


ស.រ.អា ៖ សេតវិមានបានឲ្យដឹងថា ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក លោក Joe Biden បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជា មួយប្រធានាធិបតីបារាំង លោក Emmanuel Macron ដោយបានបង្ហាញពីឆន្ទៈចង់ពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង