ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

តំណាងជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុប លោក Josep Borrell បានអំពាវនាវ ឱ្យមានការគាំទ្រក្នុងសង្គមស៊ីវិលរុស្ស៊ី


- តំណាងជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុប លោក Josep Borrell បានអំពាវនាវ ឱ្យមានការគាំទ្រក្នុងសង្គមស៊ីវិលរុស្ស៊ី ដែលកំពុងធ្វើការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅ លើក្រុមប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតសភានៅសប្តាហ៍នេះ។

ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង