ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើង បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថា


- មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើង បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថា ការលើកឡើងរបស់លោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង មូន ជេអ៊ីន ដែលបាននិយាយថា ប្រព័ន្ធមីស៊ីលថ្មីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងអាចធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងញញើត ដោយមិនសមហេតុផលនឹងអាចបំផ្លាញទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំង២។

ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង