ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កូរ៉េខាងជើង និងកូរ៉េខាងត្បូង បានបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលផ្លោងកាលពីថ្ងៃពុធ


- កូរ៉េខាងជើង និងកូរ៉េខាងត្បូង បានបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលផ្លោងកាលពីថ្ងៃពុធ ដែលជាការប្រកួតប្រជែងសព្វាវុធចុងក្រោយមួយ ដែលគេបានឃើញប្រទេសទាំងពីរ កំពុងអភិវឌ្ឍន៍អាវុធកាន់តែទំនើបឡើងៗ ខណៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចរចាបន្ធូរភាពតានតឹង រវាងប្រទេសទាំង២ មិនទទួលបានលទ្ធផល។

ប្រភព CNA

 

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង