ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋវៀតណាម បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា


- វៀតណាម៖ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋវៀតណាម បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទ ថាមនុស្សប្រមាណ ១៥ នាក់ រួមទាំងក្មេងប្រុសអាយុ ៧ ឆ្នាំម្នាក់ ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងរថយន្តក្លាសេទឹកកកមួយគ្រឿង នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម បន្ទាប់ពីពួកគេបានព្យាយាមរត់គេចពីតំបន់ភាគខាងត្បូង ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារមេរោគកូវីដ-១៩ យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។

ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង