ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មន្ត្រីសុខភាពសាធារណៈជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក បានប្រាប់រ៉យទ័រថា


ស.រ.អា ៖ មន្ត្រីសុខភាពសាធារណៈជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក បានប្រាប់រ៉យទ័រថា លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នឹងដាក់បម្រាមហាមឃាត់អ្នកដំណើរ អន្តរជាតិណាដែលទើបតែមកពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូង មិនឲ្យចូលមកស.រ.អា ចាប់ពីថ្ងៃ សៅរ៍នេះ ក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង