ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អាជ្ញាធរហ្វីលីពីន បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះថា


- ហ្វីលីពីន៖ អាជ្ញាធរហ្វីលីពីន បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះថា សហគមន៍មួយចំនួន នៅតែជន់លិច និងគ្មានថាមពលប្រើប្រាស់ បន្ទាប់ពីព្យុះទីហ្វុងដ៏ខ្លាំងក្លាមួយ បានបោកបក់មកលើកោះភាគខាងជើងប្រទេសហ្វីលីពីន និងបានបង្ខំឲ្ប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់ផ្លាស់ទីលំនៅ។

ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង