ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានាធិបតីអាម៉េរិក លោក ចូបៃ ដិន នឹងប្រកាសពីជំហានយុទ្ធសាស្ត្រថ្មី ដើម្បីកាត់បន្ថយការរីករាលដាល នៃជំងឺកូវីដ-១៩


- ប្រធានាធិបតីអាម៉េរិក លោក ចូបៃ ដិន នឹងប្រកាសពីជំហានយុទ្ធសាស្ត្រថ្មី ដើម្បីកាត់បន្ថយការរីករាលដាល នៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅមុនកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការ សហប្រជាជាតិ។

ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង