ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំរបស់តាលីបង់ បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា


- អាហ្វហ្គានីស្ថាន៖ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំរបស់តាលីបង់ បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា ស្ត្រីនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន នឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យសិក្សា នៅសាកលវិទ្យាល័យ ខណៈពួកគេកំពុងព្យាយាមកសាងប្រទេសឡើងវិញ បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមអស់ពេលជាច្រើនទសវត្ស ប៉ុន្តែការបែងចែក gender និងការស្លៀកពាក់បែបអ៉ីស្លាម នឹងនៅតែជាកាតព្វកិច្ច និងជាវប្បធម៍ដែលពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថាន ត្រូវតែគោរពប្រតិបត្តិតាម។

ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង