ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ចិនបានបដិសេធរបាយការណ៍ដែលថា ខ្លួនចង់ដណ្តើមយក អាកាសយានដ្ឋានយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថាន


- ចិន÷ ចិនបានបដិសេធរបាយការណ៍ដែលថា ខ្លួនចង់ដណ្តើមយក អាកាសយានដ្ឋានយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថាន ដែលធ្លាប់ជាមូលដ្ឋានធំបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក នៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងកើតមានភាពវឹកវរមួយនេះ។

# ប្រភព SCMP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង