ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

បាតុកររាប់សិបនាក់ ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីបានដើរក្បួន នៅទីក្រុងកាប៊ុល កាលពីថ្ងៃអង្គារ


- អាហ្វហ្គានីស្ថាន ៖ បាតុកររាប់សិបនាក់ ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីបានដើរក្បួននៅទីក្រុងកាប៊ុល កាលពីថ្ងៃអង្គារ ដើម្បីធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំង នឹងការជ្រៀតជ្រែករបស់ប៉ាគីស្ថាន នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន។

# ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង