ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ដ្ឋមន្រ្តីខុទ្ទកាល័យជាន់ខ្ពស់ លោក Luhut Pandjaitan បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាន កាលពីថ្ងៃចន្ទថា


- ឥណ្ឌូនេស៊ី៖ រដ្ឋមន្រ្តីខុទ្ទកាល័យជាន់ខ្ពស់ លោក Luhut Pandjaitan បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាន កាលពីថ្ងៃចន្ទថាបទបញ្ជារឹតត្បិតការពារមេរោគកូវីដ -១៩ ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី នឹងត្រូវបន្ធូរបន្ថយនៅតាមទីក្រុងជាច្រើន នៅលើកោះ Java ដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេ ខណៈចំនួនឆ្លងមេរោគបានចាប់ផ្តើមថមថយ។

# ប្រភព SCMP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង