ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់ ប្រចាំនៅប្រទេសចិនលោក Jan Hecker បានទទួលមរណភាព នៅអាយុ ៥៤ ឆ្នាំ


- អាល្លឺម៉ង់៖ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់ ប្រចាំនៅប្រទេសចិនលោក Jan Hecker បានទទួលមរណភាព នៅអាយុ ៥៤ ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីចូលកាន់តំណែងបានតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះ នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ ដែលបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់ស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ ប្រចាំនៅប្រទេសចិន។

# ប្រភព CNN International

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង