ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជប៉ុន បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ -១៩


- ជប៉ុន៖ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជប៉ុន បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ -១៩ ត្រូវបានគេមើលឃើញថា ជាបេក្ខជនដែលស័ក្តិសមបំផុត សម្រាប់ជាទាយាទតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ ខណៈអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងស្ត្រីម្នាក់បានគាំទ្រជ្រើសតាំងលោកស្រី សម្រាប់តំណែងកំពូលមួយនេះ។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង