ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមអ្នកគាំទ្រជនជាប់ចោទកាណាដាពីរនាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទធ្វើចារកម្ម


- កាណាដា៖ ក្រុមអ្នកគាំទ្រជនជាប់ចោទកាណាដាពីរនាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទធ្វើចារកម្ម និងកំពុងឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារចិន អស់រយៈពេល១ ០០០ ថ្ងៃបានប្រមូលផ្តុំគ្នា កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ដើម្បីទាមទារឱ្យដោះលែងពួកគេបន្ទាប់ពីករណីនេះបានធ្វើឱ្យខូចទំនាក់ទំនងការទូត រវាងក្រុងអូតាវ៉ា និងក្រុងប៉េកាំង។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង