ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយ សារខ្យល់ព្យុះ Ida នៅភាគឦសានអាម៉េរិក បានកើនឡើងយ៉ាងតិច ៥០ នាក់


- កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារខ្យល់ព្យុះ Ida នៅភាគឦសានអាម៉េរិក បានកើនឡើងយ៉ាងតិច ៥០ នាក់ហើយគេនៅតែបន្តស្វែងរកអ្នកបាត់ខ្លួន ជាច្រើននាក់ទៀតនៅក្នុងគ្រោះទឹកជំនន់។ សម្តេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីស បានអំពាវនាវដល់អ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ ដោយគ្រោះមហន្តរាយនេះឱ្យរឹងមាំឡើង។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង