ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការបិទការឡើងចុះទស្សនាតាមផ្នែកខាងលិចនៃប្រាសាទភិមានអាកាស ដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណអតីតព្រះរាជវាំងក្រុងអង្គរធំ


អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការបិទការឡើងចុះទស្សនាតាមផ្នែកខាងលិចនៃប្រាសាទភិមានអាកាស ដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណអតីតព្រះរាជវាំងក្រុងអង្គរធំ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង