ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាលបារាំង លោក Olivier Veran បាននិយាយកាលពី ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថា


បារាំង ៖ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាលបារាំង លោក Olivier Veran បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថា រដ្ឋាភិបាល បារាំង កំពុងតែណែនាំឱ្យប្រជាជន ពាក់ម៉ាសពេទ្យ នៅតាមទីសាធារណៈ ព្រោះវាផ្តល់ការការពារមេរោគកូវីដ១៩ ប្រសើរ ជាងការពាក់ម៉ាសកំណាត់ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង