ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

នូវែលហ្សេឡង់ បានរាយការណ៍ពីករណីស្លាប់ដំបូង ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងវ៉ាក់សាំង Pfizer កាលពីថ្ងៃចន្ទ


- នូវែលហ្សេឡង់ បានរាយការណ៍ពីករណីស្លាប់ដំបូង ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងវ៉ាក់សាំង Pfizer កាលពីថ្ងៃចន្ទ បន្ទាប់ពីស្ត្រីម្នាក់ទទួលរង នូវផលប៉ះពាល់រលាកសាច់ដុំបេះដូងដ៏កម្របំផុត។

# ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង