ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អង់គ្លេសបានជម្លៀសប្រជាជនសរុបចំនួន ១៥ ០៦៣ នាក់ចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថាន ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី ១៣ ខែសីហា នេះ


- អង់គ្លេសបានជម្លៀសប្រជាជនសរុបចំនួន ១៥ ០៦៣ នាក់ចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថាន ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី ១៣ ខែសីហា នេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីការិយាល័យកិច្ចការជាតិរបស់អង់គ្លេស ដែលបានបង្ហោះរបាយការណ៍លើបណ្តាញសង្គម Twitter។

# ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង