ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋាភិបាលសហភាពអឺរ៉ុប កាលពីថ្ងៃចន្ទបានយល់ស្របគ្នា ដកសហរដ្ឋអាម៉េរិកចេញពីបញ្ជី នៃការធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុប


- រដ្ឋាភិបាលសហភាពអឺរ៉ុប កាលពីថ្ងៃចន្ទបានយល់ស្របគ្នាដកសហរដ្ឋអាម៉េរិកចេញពីបញ្ជី នៃការធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុប ដែលមានន័យថា អ្នកទេសចរអាម៉េរិក និងអ្នកមកពីប្រទេសចំនួន ៥ ផ្សេងទៀត ទំនងជាប្រឈមនឹងការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹង ដោយតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ-១៩ និងត្រូវធ្វើចាត្តាឡីស័ក។

# ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង