ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ទីក្រុងអែលសាល់វ៉ាឌ័រ នៃប្រទេសឈីលី ដែលមានតំបន់វាលខ្សាច់ដ៏ធំមួយឈ្មោះថា Atacama


- ទីក្រុងអែលសាល់វ៉ាឌ័រ នៃប្រទេសឈីលី ដែលមានតំបន់វាលខ្សាច់ដ៏ធំមួយឈ្មោះថា Atacama មានព្រឹត្តិការណ៍ព្រិលធ្លាក់ដ៏កម្រមួយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដោយបានគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដីដ៏ធំល្វឹងល្វើយនៅទីនោះ។

# ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង