ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មេដឹកនាំតាលីបង់ថ្មី របស់អាហ្វហ្គានីស្ថាន បានប្រកាសប្រាប់កាលពីថ្ងៃអង្គារថា


- អាហ្វហ្គានីស្ថាន៖ មេដឹកនាំតាលីបង់ថ្មី របស់អាហ្វហ្គានីស្ថាន បានប្រកាសប្រាប់កាលពីថ្ងៃអង្គារថា ការជម្លៀសជនបរទេសទាំងអស់ ចេញពីប្រទេសត្រូវតែបញ្ចប់នៅត្រឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែសីហា ខណៈមេដឹកនាំលោកខាងលិច បាននិយាយថាពួកគេ នឹងដាក់សម្ពាធលើក្រុមអ៉ីស្លាមនិយម ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យប្រជាជនចាកចេញពីទីនោះឲ្យអស់។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង