ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោកប្រធានាធិបតី ចូកូ វីដូដូ បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី នឹងចាប់ផ្តើមបើកភោជនីយដ្ឋានផ្សារ និងកន្លែងគោរពបូជា


- ឥណ្ឌូនេស៊ី ៖ លោកប្រធានាធិបតី ចូកូ វីដូដូ បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី នឹងចាប់ផ្តើមបើកភោជនីយដ្ឋានផ្សារ និងកន្លែងគោរពបូជា នៅតំបន់មួយចំនួនឡើងវិញ រួមទាំងរដ្ឋធានីហ្សាការតាផងដែរ ខណៈករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី បានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបមួយ ហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងបានកើនឡើង។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង