ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចឥណ្ឌូនេស៊ី ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោស ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល ១២ ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃចន្ទ


ឥណ្ឌូនេស៊ី ៖ អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចឥណ្ឌូនេស៊ី ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោស ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល ១២ ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃចន្ទ ពីបទទទួលសំណូកទឹកប្រាក់ប្រមាណ១,២ លានដុល្លារអាម៉េរិក ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់ជំនួយស្បៀងអាហារដល់គ្រួសារក្រីក្រ ដែលរងគ្រោះដោយជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ ។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង