ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ទូរទស្សន៍រដ្ឋចិន បានរាយការណ៍ថាទីក្រុង ពីរនៅខេត្តហឺណានភាគកណ្តាលប្រទេសចិន


- ចិន៖ ទូរទស្សន៍រដ្ឋចិន បានរាយការណ៍ថាទីក្រុងពីរនៅខេត្តហឺណានភាគកណ្តាលប្រទេសចិន បានចេញសេចក្តីប្រកាសអំពីទឹកជំនន់ដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ដោយបានអំពាវនាវឱ្យទីភ្នាក់ងារក្នុងស្រុក ត្រៀមខ្លួនទប់ទល់នឹងគ្រោះមហន្តរាយភ្លៀងធ្លាក់ដ៏ខ្លាំងខាងមុខនេះ។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង