ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អំពូលភ្លើងជាង៤០០ ត្រូវបានគេ បំភ្លឺនៅតាមមាត់បឹង នៃវិមានរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ Lincoln


ស.រ.អា ៖ អំពូលភ្លើងជាង៤០០ ត្រូវបានគេបំភ្លឺនៅតាមមាត់បឹង នៃវិមានរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ Lincoln ដើម្បីជាការគោរព ដល់ ប្រជាជនជាង ៤០០,០០០ នាក់ ដែលបានស្លាប់ដោយសារវីរុសកូវីដ១៩ នៅអាមេរិក ។ ប្រភព CNN

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង