ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប៉ូលីសក្នុងតំបន់បាននិយាយថា គ្រាប់បែកដ៏សាហាវ មួយបានផ្ទុះឡើង


- ប៉ាគីស្ថាន៖ ប៉ូលីសក្នុងតំបន់បាននិយាយថា គ្រាប់បែកដ៏សាហាវមួយបានផ្ទុះឡើង នៅក្នុងក្បួនដង្ហែររបស់ជនជាតិអ៉ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីត នៅភាគកណ្តាលប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច ៣ នាក់ និងរបួសជាង ៥០ នាក់។

# ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង