ព័ត៌មានជាតិ

សម្រេច បិទខ្ទប់តំបន់លំនៅឋាន អ៊ូស៊ានណា ស្ថិតក្នុងភូមិសំរោងទាវ និងភូមិព្រៃមូល សង្កាត់ក្រាំងធ្នង់ ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ


សម្រេច បិទខ្ទប់តំបន់លំនៅឋាន អ៊ូស៊ានណា ស្ថិតក្នុងភូមិសំរោងទាវ និងភូមិព្រៃមូល សង្កាត់ក្រាំងធ្នង់ ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ដែលមានការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគបំប្លែងថ្មី ប្រភេទ ដែលតា (Delta )។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង