ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានគ្រប់គ្រងច្បាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម Facebook បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធនេះថា


- ប្រធានគ្រប់គ្រងច្បាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម Facebook បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធនេះថា ហ្វេសប៊ុកអាចនឹងមិនដកបម្រាមរបស់ខ្លួន ទៅលើក្រុមតាលីបង់ឡើយ បើទោះបីសហរដ្ឋអាម៉េរិក ឈប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមនេះ ដែលបានគ្រប់គ្រងអាហ្គានីស្ថានយ៉ាងឆាប់រហ័សក៏ដោយ។

# ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង