ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អតីតប្រធានាធិបតីអាម៉េរិក លោក George W. Bush ដែលបានចាប់ផ្តើម “ សង្គ្រាមប្រឆាំងភេរវកម្ម


- ស.រ.អា៖ អតីតប្រធានាធិបតីអាម៉េរិក លោក George W. Bush ដែលបានចាប់ផ្តើម “ សង្គ្រាមប្រឆាំងភេរវកម្ម ” នៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន និងកន្លែងផ្សេងទៀត បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារ លើអគារពាណិជ្ជកម្មថ្ងៃទី ១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០០១ បានជំរុញឱ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាម៉េរិក ពន្លឿនការផ្តល់ជំនួយដល់ជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថាន បន្ទាប់ពីក្រុមតាលីបង់ បានដណ្តើមកាន់កាប់ទឹកដី បានយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង