ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្លុកសហគមន៍អឺរ៉ុប បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា


- អឺរ៉ុប៖ ប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្លុកសហគមន៍អឺរ៉ុប បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា សហភាពអឺរ៉ុប នឹងចូលរួមចរចាជាមួយតាលីបង់ ដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រដល់ប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថាន បើទោះបីជាខ្លួនមិនទទួលស្គាល់ពួកគេថា ជាមេដឹកនាំស្របច្បាប់របស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ដោយ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង